Wie zijn we 2017-12-13T14:20:13+00:00

MISSIE & VISIE

Het is de missie van de MuziekRoute om kinderen die muziekles hebben in de MuziekRoute uit te dagen om hun eigen muzikale verhaal te vertellen en zichzelf te laten horen en zien. De kinderen ervaren veiligheid, vrijheid, plezier en de kick van het samen muziek maken. Ze voelen zich verbonden, trots, gezien en gehoord. Ze voelen zich eigenaar van de muziek die ze samen maken. Ze leren dat ze zich moeten concentreren, aandachtig moeten zijn en doorzettingsvermogen nodig hebben om de vaardigheden onder de knie te krijgen. Ze leren ook wat het betekent om echt samen te werken. Dat je met een gemeenschappelijk doel samen kan gaan ‘vliegen’.

De lessen van de MuziekRoute richten zich op het samen musiceren/zingen, creëren en improviseren. Hierbij wordt uitgegaan uit van leerdoelen die de basis vormen voor de lesinhoud en zich richten op de competenties: onderzoeken, creëren, presenteren en reflecteren. Het doel is hiermee sociaal-emotionele en muzikale vaardigheden te ontwikkelen. In de MuziekRoute wordt een gemeenschappelijke taal gehanteerd, die zich ontwikkelt van groep 1 tot en met groep 8 en handvatten biedt in het creatieve proces.

Creatief leren

Creatief leren staat bij de MuziekRoute centraal. Het is een vorm van muziekonderwijs die door de leerling gestuurd wordt en waarbij leerlingen spelenderwijs en in groepsverband een muziekinstrument ontdekken en liedjes maken en zingen. Het losse en speelse karakter van de lessen stimuleert de verbeeldingskracht, het stimuleert de kinderen om naar elkaar te luisteren en met elkaar samen te werken.. Door het enthousiasme dat ontstaat blijft de leerling gemotiveerd en zal daardoor meer moeite doen om het instrument ook daadwerkelijk te leren bespelen.

De MuziekRoute maakt onderdeel uit van het lerend netwerk Creatief Vermogen Utrecht in het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. In dit netwerk staat de ontwikkeling van creatieve vaardigheden bij leerlingen, leerkracht en culturele partner centraal.

Vreedzame school

Alle scholen in Overvecht hanteren de Vreedzame Schoolmethode. Het is een programma voor basisscholen dat sociale competentie en democratisch burgerschap benadrukt. Hierbij is het uitgangspunt dat de klas, en de school, een leefgemeenschap weerspiegelen. Hierdoor voelen kinderen zich gehoord en gezien, krijgen een stem en leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Ook leren ze om open te staan voor de verschillen tussen mensen. Dit resulteert in kinderen die zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de gemeenschap.

REACTIES

‘Wat was het geweldig afgelopen dinsdag tijdens de eindconcerten in TivoliVredenburg. De kinderen, aanwezige ouders en wij als leerkrachten hebben enorm genoten!! En we genieten nog na…. Zoiets vergeten ze hun hele leven niet.’

Anneke van der Plaats - Leerkracht OBO Spoorzicht

‘Heel bijzonder om te zien hoe al die enthousiaste kinderen zoveel focus kunnen hebben on samen een prachtig muziekstuk neer te zetten.’

Willemijn Harskamp - Fotograaf

‘Vandaag kwamen de leerlingen en leerkrachten ontzettend enthousiast terug van het optreden bij TivoliVredenburg! Complimenten aan jullie, de organisatie was (naar ik begreep) geweldig en de leerlingen hebben kunnen stralen, dank daarvoor!’

Ellen Tomberg - Schoolleider KSU Mattheusschool

‘Wat een krachtige voorstelling met een hoog tempo, veel afwisseling, geweldige muzikanten, hele enthousiaste docenten, prachtige liedjes met een opzwepend ritme. En laten we de dirigent (Maite van der Marel) ook niet vergeten! Heel knap hoe je alles leidde.  De kinderen waren heel enthousiast bezig en genoten zichtbaar. En dat hebben wij, de toeschouwers, ook gedaan. Wie ik ook spreek: men was vol lof over de voorstelling!’

Ronald Koopman - Directeur basisschool Joannes XXIII

‘Mijn complimenten voor de uitvoering van het concert in TivoliVredenburg afgelopen dinsdag. Het verliep heel soepel en de kinderen waren enorm betrokken door de tijdmachine en dat ze vaak mochten zingen. Ze hebben uit volle borst staan meezingen en zelfs mee staan dansen. Ik vond het erg leuk!! En de kinderen hebben genoten.’

Judith - Leerkracht basisschool Joannes XXIII

PARTNERS VAN DE MUZIEKROUTE

De Brede School Overvecht werkt aan de best mogelijke toekomstkansen van ieder kind in de wijk Overvecht, van 0 tot 12 jaar. Om dat te bereiken werken de Brede School-partners onderling samen en stemmen hun doelen en activiteiten, in doorgaande ontwikkelingslijnen, op elkaar af. Hierdoor versterken de vaardigheden van de kinderen op verschillende terreinen (sociaal-emotioneel, cognitief, fysiek en creatief) en op verschillende momenten (binnen school en buiten school). Samen met ouders motiveert de Brede School de kinderen. De ouders volgen, stimuleren en ondersteunen hun kinderen in hun brede ontwikkeling, in het onderwijs en ook daarbuiten.

Met onderwijsprogramma’s laat het UCK kinderen kennismaken met kunst. Daarmee zetten kinderen hun eerste stapjes op de weg van hun culturele ontwikkeling. Alle kunstdisciplines komen aan bod. Van muziek tot dans, theater en beeldend. Bij het UCK kunnen de enthousiast geraakte kinderen, maar ook jongeren en volwassen, lessen volgen en aan projecten deelnemen. Bij het UCK gaat het over kunst en kunstbeoefening. Plezier en passie voor de kunsten als basis en motor voor persoonlijke ontplooiing. De wereld van de kunsten is er een van onbegrensde mogelijkheden voor unieke, culturele ervaringen. Het UCK levert met dit werk een bijdrage aan ontplooiing, zelfverwezenlijking en sociale verbondenheid.

TivoliVredenburg: zoekt actief verbinding met alle bewoners van Utrecht en ruimt een bijzondere plaats in voor het ontwikkelen van het creatief vermogen. TivoliVredenburg vertegenwoordigt het podium (in de school, in de wijk en in de stad) waar het resultaat van ieder niveau van Creatief Leren met trots kan worden gepresenteerd. De leerlingen van de MuziekRoute treden eens in de drie jaar zelf op in de grote zaal en in de groepen 7 en 8 bezoeken zij in het kader van het Kunstmenu een voorstelling in TivoliVredenburg.

Het Rosa Ensemble is een eigentijds professioneel ensemble dat in de wijk Overvecht gehuisvest is. Het Rosa Ensemble werd opgericht in 1997 door een groep musici van het Utrechts Conservatorium, onder wie de artistiek leider Daniel Cross. De bezetting van het ensemble is sinds de oprichting een aantal keren gewijzigd, met Cross als enig vast lid. Muzikaal zoekt het ensemble een middenweg tussen muziek en theater, lichte en serieuze muziek, akoestisch en elektronisch, traditioneel en experimenteel en klassiek en pop. Naast vele optredens in Nederland, was het Rosa Ensemble onder andere te zien in Brazilië, Canada, Malta en het Verenigd Koninkrijk. Het Rosa Ensemble is het rolmodel, dat zich artistiek kan en wil laten uitdagen door kinderen en hun artistieke keuzes. Het Rosa Ensemble denkt artistiek mee, bezoekt in de laatste periode de klassen, en speelt mee in de eindconcerten.

Wilt u meer informatie ontvangen?

Neem contact op