Wie zijn we 2018-12-10T13:33:04+00:00

MISSIE & VISIE

Het is de missie van de MuziekRoute om kinderen die muziekles hebben in de MuziekRoute uit te dagen om hun eigen muzikale verhaal te vertellen en zichzelf te laten horen en zien. De kinderen ervaren veiligheid, vrijheid, plezier en de kick van het samen muziek maken. Ze voelen zich verbonden, trots, gezien en gehoord. Ze voelen zich eigenaar van de muziek die ze samen maken. Ze leren dat ze zich moeten concentreren, aandachtig moeten zijn en doorzettingsvermogen nodig hebben om de vaardigheden onder de knie te krijgen. Ze leren ook wat het betekent om echt samen te werken. Dat je met een gemeenschappelijk doel samen kan gaan ‘vliegen’.

De lessen van de MuziekRoute richten zich op het samen musiceren/zingen, creëren en improviseren. Hierbij wordt uitgegaan uit van leerdoelen die de basis vormen voor de lesinhoud en zich richten op de competenties: onderzoeken, creëren, presenteren en reflecteren. Het doel is hiermee sociaal-emotionele en muzikale vaardigheden te ontwikkelen. In de MuziekRoute wordt een gemeenschappelijke taal gehanteerd, die zich ontwikkelt van groep 1 tot en met groep 8 en handvatten biedt in het creatieve proces.

Creatief leren

Creatief leren staat bij de MuziekRoute centraal. Het is een vorm van muziekonderwijs die door de leerling gestuurd wordt en waarbij leerlingen spelenderwijs en in groepsverband een muziekinstrument ontdekken en liedjes maken en zingen. Het losse en speelse karakter van de lessen stimuleert de verbeeldingskracht, het stimuleert de kinderen om naar elkaar te luisteren en met elkaar samen te werken.. Door het enthousiasme dat ontstaat blijft de leerling gemotiveerd en zal daardoor meer moeite doen om het instrument ook daadwerkelijk te leren bespelen.

De MuziekRoute maakt onderdeel uit van het lerend netwerk Creatief Vermogen Utrecht in het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. In dit netwerk staat de ontwikkeling van creatieve vaardigheden bij leerlingen, leerkracht en culturele partner centraal.

Vreedzame school

Alle scholen in Overvecht hanteren de Vreedzame Schoolmethode. Het is een programma voor basisscholen dat sociale competentie en democratisch burgerschap benadrukt. Hierbij is het uitgangspunt dat de klas, en de school, een leefgemeenschap weerspiegelen. Hierdoor voelen kinderen zich gehoord en gezien, krijgen een stem en leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Ook leren ze om open te staan voor de verschillen tussen mensen. Dit resulteert in kinderen die zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de gemeenschap.

WIE ZIJN WIJ?

Rinske Bosma - Cello

“Ik vind het fijn om in een enthousiast lerarenteam te werken aan creatief muziek maken. De kinderen in Overvecht bedenken zelf een groot deel van hun muziek, dat maakt hen en de leraren heel erg trots!”

Lisanne Vermeulen - Zang / Muziek na School

“De MuziekRoute geeft mij de kans wekelijks veel kinderen mee te nemen op een gezamenlijke muzikale ontdekkingsreis vol klank, improvisatie en samenspel. Hierbij probeer ik de wereld van de kinderen centraal te stellen, en creatieve tools in te zetten die de kinderen ook buiten het klaslokaal kunnen gebruiken.”

Marga Wobma - Projectleider

Marga heeft gekozen om bij de  MuziekRoute als projectleider te gaan werken omdat ze het belangrijk vindt dat er veel aandacht is voor creatief leren en het samen muziek maken door de leerlingen  met professionele musici.

Peter Sambros - Artistiek Coördinator

“Samen muziek maken en zelf bedenken is het leukste wat er is. En ook heel belangrijk, je leert dingen waar je overal en altijd iets aan hebt. Ik ben blij en trots dat ik dit mag doen met ruim 1400 bijzondere kinderen uit Overvecht, samen met ons enthousiaste en professionele team van de MuziekRoute!”

Maya Sjoerdsma - Klarinet / Muziek na School

“Als klarinetdocent wil ik graag aan kinderen laten zien hoe geweldig het kan zijn om een muziekinstrument te bespelen. Zodat zij dan onvergetelijke momenten kunnen gaan ervaren door middel van de muziek die zij zelf creëren.”

Daan den Hartog - Zang

“Ik ben student aan het Utrechts conservatorium voor de opleiding docent muziek en werk sinds een jaar bij de MuziekRoute. Voor mij is de MuziekRoute een hele mooie plek waar leerlingen centraal staan, een voorrecht om hier te werken.”

Hanan de Sain - Projectmedewerker

“Ik kom zelf uit Overvecht en ik had gewild dat dit project bestond toen ik nog op de basisschool zat. Samen muziek maken is iets moois. Daarnaast laat de MuziekRoute scholieren op een jonge leeftijd kennis maken met de eigen creativiteit en helpt dit te ontwikkelen.”

Ruben Drenth - Trompet / Muziek na School

“Mijn naam is Ruben Drenth, ik studeer jazz trompet aan het conservatorium van Utrecht en ik vind het erg leuk en interessant om met de leerlingen muzikaal te improviseren.”

Katharina Hegge - Projectmedewerker

“Bij de MuziekRoute ben ik verantwoordelijk voor de coördinatie van de binnenschoolse lessen, Muziek na School en van het ensemble. Het maakt me blij om zoveel kinderen in Overvecht te kunnen laten stralen!”

Annabel van Veen - Viool / Muziek na School

“Als bijna afgestudeerd ‘Docent Muziek’ aan het Conservatorium van Amsterdam voel ik me thuis in het enthousiaste team van De MuziekRoute. Samen ontwikkelen we nieuwe ideeën over creatief leren, het maken van muziek en hoe we dat kunnen inzetten in de klas.”

Anne Don - Zang

“Ik ben Anne Don, zangdocent. Ik geniet ervan leerlingen te zien groeien in muzikaliteit, creativiteit, groepsgevoel en eigenwaarde. Het is bijzonder daar aan bij te mogen dragen.”

Rachid Khelifi - Slagwerk / Muziek na School

“Als slagwerker vind ik het geweldig om muziek te maken vanuit creativiteit en improvisatie. Ik deel dit graag met de kinderen in Overvecht. Keer op keer wordt ik geïnspireerd door de muziek die de kinderen samen maken.”

Kasper van Dijk - Gitaar bij Muziek na School

“In de woonkamer, op het podium of bij het kampvuur, gitaar spelen kan overal. Ik ben docent Kasper, en voor mij is het woord ‘spel’ in spelen het belangrijkst!”

Luana Soro - Zang / Gitaar bij Muziek na School

“Ik werd als zangdocent bij de Muziekroute omdat er wekelijks met veel enthousiasme vanuit het team en de leerlingen gewerkt wordt aan creatief leren en samen muziek maken.”

Lucienne Lardenoye - Zang
Indra Kartodirdjo - Viool / Muziek na School
“Ik vind het geweldig om leerlingen te mogen inspireren om hun creativiteit tot volle bloei te laten komen. De viool is voor mij een middel om passie voor muziek en spel over te dragen. Daarbij laat ik mij graag verbazen door mijn leerlingen, die mij op hun beurt inspireren.”
Ruth Elings - Zang / Muziek na School

“Werken bij de MuziekRoute is een cadeautje. Elke week mag ik met zoveel kinderen muziek maken en zingen. Elke groep is anders en met elke groep creëren we nieuwe muziek. Geen lesdag is hetzelfde. Dat maakt dit werk zo leuk om te doen.”

Winde Reijnders - Cello / Muziek na School

“Ik vind het prachtig om kinderen te zien groeien door muziek. Sommigen ontdekken dat ze echt een talent hebben, of er rustig van worden, en anderen leren dat ze het juist niks vinden. Ik vind het mooi wanneer kinderen genieten van het samen muziek spelen, verbinding ervaren en leren dat je elkaar nodig hebt voor het eindresultaat.”

Mees Siderius - Slagwerk / Muziek na School

Mees Siderius is actief als slagwerker componist. “Als maker hou ik ervan om op onderzoek te gaan. Bij de Muziekroute komen we samen met de kinderen spelenderwijs op heel erg veel creatieve nieuwe muziek.”

Hanne van de Vrie - Trainer muziekdocenten

“Mijn naam is Hanne van de Vrie en sinds een aantal jaar ben ik als trainer en coach voor muziekdocenten en leerkrachten verbonden aan de Muziekroute. Ik vind het geweldig als muziekdocenten en leekrachten vanuit hun eigen passie, interesses en creativiteit muziekonderwijs geven en samen met de leerlingen musiceren.”

© Photography by Juri Hiensch

PARTNERS VAN DE MUZIEKROUTE

De Brede School Overvecht werkt aan de best mogelijke toekomstkansen van ieder kind in de wijk Overvecht, van 0 tot 12 jaar. Om dat te bereiken werken de Brede School-partners onderling samen en stemmen hun doelen en activiteiten, in doorgaande ontwikkelingslijnen, op elkaar af. Hierdoor versterken de vaardigheden van de kinderen op verschillende terreinen (sociaal-emotioneel, cognitief, fysiek en creatief) en op verschillende momenten (binnen school en buiten school). Samen met ouders motiveert de Brede School de kinderen. De ouders volgen, stimuleren en ondersteunen hun kinderen in hun brede ontwikkeling, in het onderwijs en ook daarbuiten.

Met onderwijsprogramma’s laat het UCK kinderen kennismaken met kunst. Daarmee zetten kinderen hun eerste stapjes op de weg van hun culturele ontwikkeling. Alle kunstdisciplines komen aan bod. Van muziek tot dans, theater en beeldend. Bij het UCK kunnen de enthousiast geraakte kinderen, maar ook jongeren en volwassen, lessen volgen en aan projecten deelnemen. Bij het UCK gaat het over kunst en kunstbeoefening. Plezier en passie voor de kunsten als basis en motor voor persoonlijke ontplooiing. De wereld van de kunsten is er een van onbegrensde mogelijkheden voor unieke, culturele ervaringen. Het UCK levert met dit werk een bijdrage aan ontplooiing, zelfverwezenlijking en sociale verbondenheid.

TivoliVredenburg: zoekt actief verbinding met alle bewoners van Utrecht en ruimt een bijzondere plaats in voor het ontwikkelen van het creatief vermogen. TivoliVredenburg vertegenwoordigt het podium (in de school, in de wijk en in de stad) waar het resultaat van ieder niveau van Creatief Leren met trots kan worden gepresenteerd. De leerlingen van de MuziekRoute treden eens in de drie jaar zelf op in de grote zaal en in de groepen 7 en 8 bezoeken zij in het kader van het Kunstmenu een voorstelling in TivoliVredenburg.

Het Rosa Ensemble is een eigentijds professioneel ensemble dat in de wijk Overvecht gehuisvest is. Het Rosa Ensemble werd opgericht in 1997 door een groep musici van het Utrechts Conservatorium, onder wie de artistiek leider Daniel Cross. De bezetting van het ensemble is sinds de oprichting een aantal keren gewijzigd, met Cross als enig vast lid. Muzikaal zoekt het ensemble een middenweg tussen muziek en theater, lichte en serieuze muziek, akoestisch en elektronisch, traditioneel en experimenteel en klassiek en pop. Naast vele optredens in Nederland, was het Rosa Ensemble onder andere te zien in Brazilië, Canada, Malta en het Verenigd Koninkrijk. Het Rosa Ensemble is het rolmodel, dat zich artistiek kan en wil laten uitdagen door kinderen en hun artistieke keuzes. Het Rosa Ensemble denkt artistiek mee, bezoekt in de laatste periode de klassen, en speelt mee in de eindconcerten.

Wilt u meer informatie ontvangen?

Neem contact op