MISSIE & VISIE

Het is de missie van de MuziekRoute om kinderen uit te dagen om hun eigen muzikale verhaal te vertellen en zichzelf te laten horen en zien. De kinderen ervaren veiligheid, vrijheid, plezier en de kick van het samen muziek maken. Ze voelen zich verbonden, trots, gezien en gehoord. Ze voelen zich eigenaar van de muziek die ze samen maken. Ze leren dat ze zich moeten concentreren, aandachtig moeten zijn en doorzettingsvermogen nodig hebben om de vaardigheden onder de knie te krijgen. Ze leren ook wat het betekent om echt samen te werken. Dat je met een gemeenschappelijk doel samen kan gaan ‘vliegen’.

De lessen van de MuziekRoute richten zich op het samen musiceren/zingen, creëren en improviseren. Hierbij wordt uitgegaan van leerdoelen, die de basis vormen voor de lesinhoud en zich richten op de competenties: onderzoeken, creëren, presenteren en reflecteren. Het doel is hiermee sociaal-emotionele en muzikale vaardigheden te ontwikkelen. In de MuziekRoute wordt een gemeenschappelijke taal gehanteerd, die zich ontwikkelt van groep 1 tot en met groep 8 en handvatten biedt in het creatieve proces.

Creatief leren

De MuziekRoute werkt volgens de methode van creatief leren. Binnen creatief leren staan eigenaarschap, eigenheid, creativiteit en samenwerken centraal.

De aanpak van de MuziekRoute is uniek en onderscheidend in Nederland. Het gaat niet om het aanleren van een liedje of noten leren spelen. Creatief leren draait om zelf ontdekken en ervaren. Kinderen leren hoe je met een hele groep muziek kunt maken vanuit je eigen inbreng.  Zo krijgen de diverse achtergronden van de kinderen en hun persoonlijke belevingswereld een plek. Er is aandacht voor de creativiteit en de eigen stem van het kind, voor de emotionele ontwikkeling en voor het creëren en waarborgen van veiligheid.

Vreedzame school

Alle scholen in Overvecht hanteren de Vreedzame Schoolmethode. Het is een programma voor basisscholen, dat sociale competentie en democratisch burgerschap benadrukt. Hierbij is het uitgangspunt dat de klas, en de school, een leefgemeenschap weerspiegelen. Hierdoor voelen kinderen zich gehoord en gezien, krijgen een stem en leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Ook leren ze om open te staan voor de verschillen tussen mensen. Dit resulteert in kinderen die zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de gemeenschap.

Creatief Vermogen Utrecht

MuziekRoute maakt onderdeel uit van het lerend netwerk Creatief Vermogen Utrecht in het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. In dit netwerk staat de ontwikkeling van creatieve vaardigheden bij leerlingen, leerkracht en culturele partner centraal.

WIE ZIJN WE?

Peter Sambros

Artistiek leider

Rachid Khelifi

Artistiek leider

Femke Soffers

Communicatie

Luc Hudepohl

Trompet

Timo Eelkema

Zang en gitaar

Geonne Hartman

Zang

Tom van Sadelhoff

Slagwerk

© Fotografie: Juri Hiensch

PARTNERS VAN MUZIEKROUTE

De Brede School Overvecht werkt aan de best mogelijke toekomstkansen van ieder kind in de wijk Overvecht, van 0 tot 12 jaar. Om dat te bereiken werken de Brede School-partners onderling samen en stemmen hun doelen en activiteiten, in doorgaande ontwikkelingslijnen, op elkaar af. Hierdoor versterken de vaardigheden van de kinderen op verschillende terreinen (sociaal-emotioneel, cognitief, fysiek en creatief) en op verschillende momenten (binnen school en buiten school). Samen met ouders motiveert de Brede School de kinderen. De ouders volgen, stimuleren en ondersteunen hun kinderen in hun brede ontwikkeling, in het onderwijs en ook daarbuiten.

TivoliVredenburg zoekt actief verbinding met alle bewoners van Utrecht en ruimt een bijzondere plaats in voor het ontwikkelen van het creatief vermogen. TivoliVredenburg vertegenwoordigt het podium (in de school, in de wijk en in de stad) waar het resultaat van ieder niveau van Creatief Leren met trots kan worden gepresenteerd. De leerlingen van de MuziekRoute bezoeken in groep 3 en 4 een schoolconcert, treden in groep 5 zelf op in de zaal en nemen er in groep 7 en 8 een kijkje achter de schermen.

Het Rosa Ensemble is een eigentijds professioneel ensemble dat in de wijk Overvecht gehuisvest is. Het Rosa Ensemble werd opgericht in 1997 door een groep musici van het Utrechts Conservatorium, onder wie de artistiek leider Daniel Cross. De bezetting van het ensemble is sinds de oprichting een aantal keren gewijzigd, met Cross als enig vast lid. Muzikaal zoekt het ensemble een middenweg tussen muziek en theater, lichte en serieuze muziek, akoestisch en elektronisch, traditioneel en experimenteel en klassiek en pop. Naast vele optredens in Nederland, was het Rosa Ensemble onder andere te zien in Brazilië, Canada, Malta en het Verenigd Koninkrijk. Het Rosa Ensemble is het rolmodel, dat zich artistiek kan en wil laten uitdagen door kinderen en hun artistieke keuzes. Het Rosa Ensemble denkt artistiek mee, bezoekt in de laatste periode de klassen, en speelt mee in de eindconcerten.

Wilt u meer informatie ontvangen?