Wat doen we 2017-12-20T10:58:04+00:00

Vocale en instrumentale lessen

De groepen 3 tot en met 8 krijgen gedurende 20 weken per schooljaar les van muziekvakdocenten. De lessen starten in groep 3 met vocaal- en algemeen muziekonderwijs. In groep 5, en bij een aantal scholen ook in groep 6, krijgen leerlingen les op instrumenten. Ze kunnen kiezen uit klarinet, trompet, viool, cello en slagwerk. Na de instrumentale lessen krijgen de leerlingen tot en met groep 8 weer vocaal- en algemeen muziekonderwijs. Leerlingen die vanaf groep 6 les willen blijven houden op hun instrument kunnen na schooltijd op school les blijven volgen op hun instrument.

KLIK HIER VOOR ONLINE LESMATERIAAL

Ouderbetrokkenheid

De MuziekRoute hecht grote waarde aan de betrokkenheid van ouders bij de muzikale ontwikkeling van het kind. Wij bieden ouders daarom de mogelijkheid om naast het bezoeken van de concerten ook de instrumentale lessen van hun kind in de eigen groep bij te wonen.

De presentaties

De leerlingen geven drie keer per jaar een presentatie: de eerste presentatie is in de klas, de tweede presentatie op schoolniveau en de derde presentatie in het wijktheater ZIMIHC Stefanus. Eens in de drie jaar is het afsluitende concert in TivoliVredenburg.

WIE ZIJN WIJ?

Rinske Bosma - Cello

Ik vind het fijn om in een enthousiast lerarenteam te werken aan creatief muziek maken. De kinderen in Overvecht bedenken zelf een groot deel van hun muziek, dat maakt hen en de leraren heel erg trots!

Wendy Meynderts - Zang

Your Content Goes Here

Marga Wobma - Projectleider

Marga heeft gekozen om bij de  MuziekRoute als projectleider te gaan werken omdat ze het belangrijk vindt dat er veel aandacht is voor creatief leren en het samen muziek maken door de leerlingen  met professionele musici.

Marit van der Lei - (Naschoolse lessen) Zang

Your Content Goes Here

Maya Sjoerdsma - (Naschoolse lessen) Klarinet

Als klarinetdocent wil ik graag aan kinderen laten zien hoe geweldig het kan zijn om een muziekinstrument te bespelen. Zodat zij dan onvergetelijke momenten kunnen gaan ervaren door middel van de muziek die zij zelf creëren.

Kira Kool - Zang

Mijn naam is Kira Kool en ik heb een achtergrond in MuziekTheater. Behalve bij leerlingen creativiteit te ontwikkelen, hoop ik in de MuziekRoute bij te kunnen dragen binnen sociale aspecten.

Marleen Veltkamp - Projectmedewerker

Samen muziek maken verwondert, geeft plezier en verbindt. Als projectmedewerker probeer ik de juiste randvoorwaarden te scheppen waarin onderzoeken, musiceren en presenteren voor de kinderen in Overvecht mogelijk wordt.

Ruben Drenth - (Naschoolse lessen) Trompet

Mijn naam is Ruben Drenth, ik studeer jazz trompet aan het conservatorium van Utrecht en ik vind het erg leuk en interessant om met de leerlingen muzikaal te improviseren.

Katharina Hegge - Projectmedewerker

Als projectmedewerker bij de MuziekRoute ben ik verantwoordelijk voor de coördinatie van de binnenschoolse/naschoolse lessen en het ensemble. Het maakt me blij om zoveel kinderen in Overvecht te kunnen laten stralen!

Geerte de Koe - Viool

Your Content Goes Here

Anne Don - Zang

Ik ben Anne Don, zangdocent. Ik geniet ervan leerlingen te zien groeien in muzikaliteit, creativiteit, groepsgevoel en eigenwaarde. Het is bijzonder daar aan bij te mogen dragen.

Rachid Khelifi - (Naschoolse lessen) Slagwerk

Your Content Goes Here

Kasper van Dijk - Naschoolse lessen Gitaar

In de woonkamer, op het podium of bij het kampvuur, gitaar spelen kan overal. Ik ben docent Kasper, en voor mij is het woord ‘spel’ in spelen het belangrijkst!

Luana Soro - Zang

Your Content Goes Here

Pinar Donmez - Zang

Als zangdocent waardeer ik enorm de muzikale én sociale ontwikkeling van mijn leerlingen. Muziek maken en hun creativiteit ontdekken draagt heel veel bij hun eigenwaarde en respect voor elkaar.

Maite van der Marel - Artistiek coördinator

Als Artistiek leider werk ik vanuit mijn fascinaties voor mensen, synergie, (onderwijs)vernieuwing en muziek en dit deel ik graag met het team en de kinderen. Samen bouwen we aan een betekenisvol project waarin kinderen kunnen stralen vanuit hun eigen creativiteit.

Judith Noordzij - Naschoolse lessen Viool

Your Content Goes Here

Winde Reijnders - (Naschoolse lessen) Cello

Sinds vijf jaar geef ik celloles bij de Muziekroute. Geweldig: met kinderen ervaren hoe gaaf muziek maken is, hun zelfvertrouwen te zien groeien en nieuwe vaardigheden te leren.

Mees Siderius - (Naschoolse lessen) Slagwerk

Mees Siderius is actief als slagwerker componist. Als maker hou ik ervan om op onderzoek te gaan. Bij de Muziekroute komen we samen met de kinderen spelenderwijs op heel erg veel creatieve nieuwe muziek. Dat is de reden dat ik hier graag werk.

Danna Paternotte - (Naschoolse lessen) Viool

Your Content Goes Here

NA SCHOOLTIJD

Het ensemble

Alle MuziekRoute-kinderen die een instrument bespelen, kunnen tijdens de herfst-, voorjaars- en meivakantie samenspelen in het MuziekRoute ensemble waarbij kinderen van verschillende scholen op verschillende instrumenten samen muziek maken. Dit gebeurt ook op basis van creatief leren waarbij de kinderen hun eigen muziek bedenken en uitvoeren. Naast eigenaarschap zijn onderzoeken, experimenteren, kritisch denken en reflecteren kernwaarden die in grote mate worden aangesproken. Aan het ensemble nemen ook professionele instrumentalisten deel. Zij dienen enerzijds als muzikaal rolmodel en anderzijds verrijken zij de muziek door de hoge mate van beheersing op het instrument. Vlak voor de uitvoeringen in TivoliVredenburg voegt ook een aantal leden van het Rosa Ensemble zich bij de repetities van het MuziekRoute ensemble. Het ensemble repeteert in de vakantieperiodes dagelijks en het geeft op vrijdagmiddag een presentatie aan de ouders en overige belangstellenden.

MEER INFO EN INSCHRIJVEN

Naschoolse lessen

Vanaf groep 6 kunnen leerlingen die gemotiveerd zijn na schooltijd les blijven volgen op hun instrument. De instrumentale docenten van de MuziekRoute verzorgen deze lessen, aangevuld met een docent zang en gitaar. Het betreft lessen die in groepsverband worden gegeven en waarbij leerlingen van verschillende scholen samen de les volgen.

MEER INFO EN INSCHRIJVEN