Voor scholen 2017-05-17T13:03:03+00:00

Vocale en instrumentale lessen

De groepen 3 tot en met 8 krijgen gedurende 20 weken per schooljaar les van muziekvakdocenten. De lessen starten in groep 3 met vocaal- en algemeen muziekonderwijs. In groep 5, en bij een aantal scholen ook in groep 6,  krijgen leerlingen les op instrumenten. Ze kunnen kiezen uit klarinet, trompet, viool, cello en slagwerk. Na de instrumentale lessen krijgen de leerlingen tot en met groep 8 weer vocaal- en algemeen muziekonderwijs.

De presentaties

Er zijn drie vaste momenten per jaar voor de kinderen om zich te presenteren aan een publiek. De eerste is voor de kerstvakantie in de klas, de tweede in het voorjaar op school en de derde aan het eind van het schooljaar in de wijk in Zimihc Theater Stefanus. Het idee is om meer presentaties in de wijk tot stand te brengen. De voornaamste reden hiervoor is om een verbinding in de wijk te creëren, wat past bij het maatschappelijke karakter van de MuziekRoute.

Deskundigheidsbevordering

De MuziekRoute heeft de ambitie om van project door te groeien naar een duurzame voorziening voor kwalitatief muziekonderwijs. Daarom ontwikkelen we de komende jaren een model waarbij vocale- en algemene muzieklessen ook door de leerkrachten zelf gegeven kunnen worden.

WIE ZIJN WIJ?


Rinske Bosma

Cello


Wendela Lensvelt

Viool


Winde Reijnders

Cello


Marit van der Lei

Zang


Maya Sjoerdsma

Klarinet


Kira Kool

Zang


Pascal Velde

Trompet


Mees Siderius

Slagwerk


Geerte de Koe

Viool


Anne Don

Zang


Rachid Khelifi

Slagwerk

EXTRA INFORMATIE

Naschoolse lessen

Gemotiveerde leerlingen kunnen na schooltijd spelen en oefenen bij de naschoolse lessen op de diverse instrumenten. Inmiddels hebben zo’n 50 leerlingen ervoor gekozen om hier aan deel te nemen. Deze kinderen, van verschillende scholen, spelen met elkaar en met ervaren docenten. Dit gebeurt ook op basis van Creatief leren waarbij de kinderen hun eigen muziek ontwikkelen en uitvoeren.

INSCHRIJFFORMULIER

Het ensemble

Naar voorbeeld van The Future Band in Londen (een initiatief dat tot stand is gekomen in een samenwerking tussen de Guildhall School of Music and Drama en The Barbican Centre) zal in schoolvakanties het ensemble een week lang dagelijks van 10.00 tot 15.00 uur bij elkaar komen en maken de leerlingen zelf een nieuw muziekstuk dat ze ook zelf uitvoeren. Professionele musici en studenten van de Nederlandse conservatoria worden uitgenodigd een week samen met de kinderen te werken aan dit nieuwe muziekstuk.

DOWNLOADS

Hier vindt u inspirerende filmpjes en lesmateriaal van de MuziekRoute.

Naar het lesmateriaal