Voor scholen 2017-09-28T12:21:34+00:00

Vocale en instrumentale lessen

De groepen 3 tot en met 8 krijgen gedurende 20 weken per schooljaar les van muziekvakdocenten. De lessen starten in groep 3 met vocaal en algemeen muziekonderwijs. In groep 5, en bij een aantal scholen ook in groep 6,  krijgen leerlingen les op instrumenten. Ze kunnen kiezen uit klarinet, trompet, viool, cello en slagwerk. Na de instrumentale lessen krijgen de leerlingen tot en met groep 8 weer vocaal en algemeen muziekonderwijs.

KLIK HIER VOOR ONLINE LESMATERIAAL

Naschoolse lessen

Gemotiveerde leerlingen kunnen na schooltijd ook muziekles krijgen op verschillende instrumenten. Inmiddels hebben zo’n 50 leerlingen ervoor gekozen om hier aan deel te nemen. Deze kinderen, van verschillende scholen, spelen met elkaar en met ervaren docenten. Dit gebeurt ook op basis van Creatief leren waarbij de kinderen hun eigen muziek ontwikkelen en uitvoeren.

MEER INFO EN INSCHRIJVEN

Het ensemble

Naar voorbeeld van The Future Band in Londen (een initiatief dat tot stand is gekomen in een samenwerking tussen de Guildhall School of Music and Drama en The Barbican Centre) zal in schoolvakanties het ensemble een week lang dagelijks van 10.00 tot 13.00 uur bij elkaar komen. Professionele musici en studenten van de Nederlandse conservatoria worden uitgenodigd om samen met de kinderen nieuwe muziek te bedenken, te improviseren en te oefenen met samenspelen. Aan het eind van de week treden ze op voor publiek.

MEER INFO EN INSCHRIJVEN

WIE ZIJN WIJ?


Rinske Bosma

Cello


Wendy Meynderts

 Zang


Marga Wobma

 Projectleider


Marit van der Lei

(Naschoolse lessen) zang


Maya Sjoerdsma

(Naschoolse lessen) klarinet


Kira Kool

Zang


Marleen Veltkamp

Projectmedewerker


Ruben Drenth

 (Naschoolse lessen) trompet


Katharina Hegge

Projectmedewerker


Geerte de Koe

Viool


Anne Don

Zang


Rachid Khelifi

(Naschoolse lessen) slagwerk


Kasper van Dijk

Naschoolse lessen gitaar

Luana Soro
Zang

Pinar Donmez
Zang

Maite van der Marel 
Artistiek coördinator


Judith Noordzij

Naschoolse lessen viool


Winde Reijnders

(Naschoolse lessen) cello


Mees Siderius

(Naschoolse lessen) slagwerk

Danna Paternotte
(Naschoolse lessen) viool

EXTRA INFORMATIE

De presentaties

Er zijn drie vaste momenten per jaar voor de kinderen om zich te presenteren aan een publiek. De eerste is voor de kerstvakantie in de klas, de tweede in het voorjaar op school en de derde aan het eind van het schooljaar in de wijk in Zimihc Theater Stefanus. Het idee is om meer presentaties in de wijk tot stand te brengen. De voornaamste reden hiervoor is om een verbinding in de wijk te creëren, wat past bij het maatschappelijke karakter van de MuziekRoute.

Deskundigheidsbevordering

De MuziekRoute heeft de ambitie om van project door te groeien naar een duurzame voorziening voor kwalitatief muziekonderwijs. Daarom ontwikkelen we de komende jaren een model waarbij vocale- en algemene muzieklessen ook door de leerkrachten zelf gegeven kunnen worden.