Over de MuziekRoute 2017-08-30T16:19:57+00:00

MISSIE & VISIE

Het project De MuziekRoute laat alle basisschoolkinderen in Utrecht Overvecht op een creatieve manier kennis maken met muziek.

De MuziekRoute is een samenwerking tussen het Utrechts Centrum voor de Kunsten, Brede School Overvecht, TivoliVredenburg en het Rosa Ensemble. De MuziekRoute is bedoeld om kinderen op een creatieve manier in aanraking te laten komen met muziek. De focus ligt hierbij op het zelf maken, ontdekken, bedenken en ervaren van muziek.

Creatief leren

Het zogenaamde creatief leren staat aan de basis van de MuziekRoute. In feite is het een vorm van muziekonderwijs die door de leerling gestuurd wordt en die niet gebaseerd is op een vastomlijnd leerplan of methodiek. Het houdt in dat leerlingen spelenderwijs een muziekinstrument ontdekken. Het losse en speelse karakter van de lessen stimuleert de verbeeldingskracht en klankontwikkeling. Uit het enthousiasme dat daardoor ontstaat krijgt de leerling behoefte om het instrument ook daadwerkelijk echt te kunnen bespelen. Deze motivatie draagt in een sterke mate bij aan de discipline die nodig is om het bespelen van een instrument goed te beheersen. Op deze manier blijven de lessen vermakelijk en toegankelijk, maar tegelijkertijd zeer educatief.

Vreedzame school

Alle scholen in Overvecht hanteren de Vreedzame Schoolmethode. Het is een programma voor basisscholen dat sociale competentie en democratisch burgerschap benadrukt. Het idee is dat de klas, en de school, een leefgemeenschap spiegelt. Hierdoor voelen kinderen zich gehoord en gezien, krijgen een stem en leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Ook leren ze om open te staan voor de verschillen tussen mensen. Dit resulteert in kinderen die zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap voelen.

REACTIES

Wat was het geweldig afgelopen dinsdag tijdens de eindconcerten in TivoliVredenburg. De kinderen, aanwezige ouders en wij als leerkrachten hebben enorm genoten!! En we genieten nog na…. Zoiets vergeten ze hun hele leven niet.’

Anneke van der Plaats - Leerkracht OBO Spoorzicht

‘Heel bijzonder om te zien hoe al die enthousiaste kinderen zoveel focus kunnen hebben on samen een prachtig muziekstuk neer te zetten.’

Willemijn Harskamp - Fotograaf

Vandaag kwamen de leerlingen en leerkrachten ontzettend enthousiast terug van het optreden bij TivoliVredenburg! Complimenten aan jullie, de organisatie was (naar ik begreep) geweldig en de leerlingen hebben kunnen stralen, dank daarvoor!’

Ellen Tomberg - Schoolleider KSU Mattheusschool

‘Wat een krachtige voorstelling met een hoog tempo, veel afwisseling, geweldige muzikanten, hele enthousiaste docenten, prachtige liedjes met een opzwepend ritme. En laten we de dirigent (Maite van der Marel) ook niet vergeten! Heel knap hoe je alles leidde.  De kinderen waren heel enthousiast bezig en genoten zichtbaar. En dat hebben wij, de toeschouwers, ook gedaan. Wie ik ook spreek: men was vol lof over de voorstelling!’

Ronald Koopman - Directeur basisschool Joannes XXIII

‘Mijn complimenten voor de uitvoering van het concert in TivoliVredenburg afgelopen dinsdag. Het verliep heel soepel en de kinderen waren enorm betrokken door de tijdmachine en dat ze vaak mochten zingen. Ze hebben uit volle borst staan meezingen en zelfs mee staan dansen. Ik vond het erg leuk!! En de kinderen hebben genoten.’

Judith - Leerkracht basisschool Joannes XXIII

PARTNERS VAN DE MUZIEKROUTE

De Brede School Overvecht werkt aan de best mogelijke toekomstkansen van ieder kind in de wijk Overvecht, van 0 tot 12 jaar. Om dat te bereiken werken de Brede School-partners onderling samen en stemmen hun doelen en activiteiten, in doorgaande ontwikkelingslijnen, op elkaar af. Hierdoor versterken de vaardigheden van de kinderen op verschillende terreinen (sociaal-emotioneel, cognitief, fysiek en creatief) en op verschillende momenten (binnen school en buiten school).  Samen met ouders motiveert de Brede School de kinderen. De ouders volgen, stimuleren en ondersteunen hun kinderen in hun brede ontwikkeling, in het onderwijs en ook daarbuiten.

Met onderwijsprogramma’s laat het UCK kinderen kennismaken met kunst. Daarmee zetten kinderen hun eerste stapjes op de weg van hun culturele ontwikkeling. Zij dansen, maken muziek, theater. Alle kunstdisciplines komen aan bod. Bij het UCK kunnen de enthousiast geraakte kinderen, maar ook jongeren en volwassen, lessen volgen en aan projecten deelnemen. Bij het UCK gaat het over kunst en kunstbeoefening. Plezier en passie voor de kunsten als basis en motor voor persoonlijke ontplooiing. De wereld van de kunsten is er een van onbegrensde mogelijkheden voor unieke, culturele ervaringen. Het UCK levert met dit werk een bijdrage aan ontplooiing, zelfverwezenlijking en sociale verbondenheid. Als het aan het UCK  ligt doet iedereen mee en krijgt iedereen de kans zijn artistieke talenten, zijn creatieve kracht te ontdekken en te ontwikkelen. Zo dragen ze bij aan de ontwikkeling van creatieve, zelfbewuste burgers en verrijken we onze samenleving.

Het Rosa Ensemble werd opgericht in 1997 door een groep musici van het Utrechts Conservatorium, onder wie de artistiek leider Daniel Cross. De bezetting van het ensemble is sinds de oprichting een aantal keren gewijzigd, met Cross als enig vast lid. Muzikaal zoekt het ensemble een middenweg tussen muziek en theater, lichte en serieuze muziek, akoestisch en elektronisch, traditioneel en experimenteel en klassiek en pop. Naast vele optredens in Nederland, was het Rosa Ensemble onder andere te zien in Brazilië, Canada, Malta en het Verenigd Koninkrijk. Het Rosa Ensemble is gehuisvest in de wijk Overvecht.

TivoliVredenburg is een muziekgebouw aan de Vredenburgkade in Utrecht, ontstaan uit een fusie van Muziekcentrum Vredenburg en Tivoli Oudegracht. Het is gebouwd op de plek van het voormalige Muziekcentrum Vredenburg, dat op de symfoniezaal na gesloopt is. He opende in 2014 zijn deuren en omvat vijf concertzalen en een café, met een totale zaalcapaciteit van 5500 personen. De programmering omvat alle denkbare muziekstijlen in alle voorkomende bezettingen. Naast diverse klassieke muziekseries, pop- en jazzconcerten zijn ook regelmatig festivals in de programmering opgenomen en heeft de organisatie een omvangrijk programma gericht op educatie en talentontwikkeling.

Wilt u meer informatie ontvangen?

Neem contact op